Sportstimulering door Sportpunt

SportPunt zet je in beweging! SportPunt zet allerlei activiteiten op voor het (gaan) sporten en (meer) bewegen te stimuleren. De activiteiten worden in samenwerking met sportverenigingen of andere sportaanbieders georganiseerd voor verschillende leeftijdsgroepen.

SportPunt:

  • ondersteunt sportverenigingen
  • laat basisschoolleerlingen kennismaken met verschillende takken van sport
  • stimuleert meer te gaan sporten
  • werkt samen met betrokken verenigingen en organisaties
  • maakt het sportaanbod inzichtelijk
  • themabijeenkomsten sportvereningen 
  • deze link verwijst u naar de digitale gemeentegids van de gemeente Terneuzen

Voor meer informatie over de mogelijkheden en het sport- en beweegaanbod in onze gemeente kan u met ons contact opnemen via de email.

Een vaker gehoord argument om niet te gaan sporten is dat er geen geld voor zou zijn of dat het duur is. Wij kunnen niet in iemand zijn/haar portemonnee kijken.
Wij kunnen wel aangeven dat er mogelijkheden zijn om tegemoetkomingen in de kosten voor sport te krijgen.