Privacyverklaring sportcentrum Vliegende Vaart

Privacyverklaring sportcentrum Vliegende Vaart 

Privacy gemeente Terneuzen

Bij de gemeente Terneuzen vinden wij uw privacy belangrijk. Wij gaan veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daar kunt u op vertrouwen. De algemene Privacyverklaring beschrijft hoe de gemeente dit doet en hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.

In deze speciale privacyverklaring staat meer informatie over de manier waarop de gemeente bij het Sportcentrum Vliegende Vaart uw persoonsgegevens gebruikt. U vindt hierin bijvoorbeeld welke persoonsgegevens we gebruiken, voor welk doel en ook of en met wie wij die gegevens delen. U leest deze informatie als toevoeging en in combinatie met de algemene Privacyverklaring.

Sportcentrum Vliegende Vaart, zwembaden, webshop en website

Deze privacyverklaring gaat over het Sportcentrum Vliegende vaart, de webshop en de website.

Van wie verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens?

Brengt u een bezoek aan het sportcentrum of een van onze zwembaden? Of maakt u gebruik van de webshop of de website? Dan verzamelen wij uw persoonsgegevens.

Webshop

We hebben een webshop van Sportcentrum Vliegende Vaart. Hier kunt u online winkelen. In deze webshop kunt u losse kaartjes, abonnementen en leskaarten voor de zwembaden kopen. Ook kunt u zich via de webshop inschrijven voor de wachtlijst voor zwemles of doelgroeples en zwembadartikelen kopen.

Maakt u gebruik van onze webshop? Dan gebruiken wij uw NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en financiële gegevens.

Website

We maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt dit opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn nodig om onze website goed te laten werken en voor uw gemak. Ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website verbeteren. U kunt uw cookies verwijderen via de instelling van uw browser. Ook kunt u daar de plaatsing van cookies voorkomen. Meer informatie over het uitschakelen van cookies vindt u op veiliginternetten.nl.

Persoonlijk contact

Heeft u contact met ons via de telefoon of komt u langs? Dan hebben wij vaak uw persoonsgegevens nodig zoals uw naam, adres en geboortedatum. Deze gegevens gebruiken wij om in het systeem de juiste gegevens en uw situatie erbij te zoeken en zo vast te kunnen stellen wie u bent.

Camera’s

We verzamelen camerabeelden voor de beveiliging van zwembadbezoekers, het personeel en onze eigendommen en gebouwen. Voor dit doel worden van bezoekers met een zwembadontzegging de NAW-gegevens en de toepasselijke periode van de zwembadontzegging verwerkt.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens voor verschillende doelen:

  • De verkoop van losse kaartjes, abonnementen en leskaarten;
  • De registratie op een wachtlijst om deel te nemen aan een zwemles en/of doelgroeples;
  • Het koppelen van persoonsgegevens aan gekochte abonnement om misbruik van abonnement te voorkomen;
  • Het koppelen van persoonsgegevens (van u of uw kind) aan een leskaart om misbruik van leskaarten te voorkomen;
  • Het bijhouden van de vorderingen van deelnemers om te kunnen bepalen of een bepaald niveau in zwemvaardigheid is bereikt. Het bijhouden van deze vorderingen is nodig om de volgende stap in het leerproces te kunnen maken met als doel het behalen van een zwemdiploma;
  • De financiële afhandeling van een webshop aankoop;
  • Het beheer van een webshop account;
  • Het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten;
  • De beveiliging van zwembadbezoekers en het personeel. De beveiliging van onze gebouwen en het vastleggen van incidenten (cameratoezicht) en het handhaven van zwembadontzeggingen.

Wat is de grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is. Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens om u de gevraagde zwembad- en sportfaciliteiten te kunnen bieden. Dit is dus nodig om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren. Ook heeft de gemeente een gerechtvaardigd belang om camerabeelden en gegevens van bezoekers met een zwembadontzegging te verzamelen. Op die manier kunnen we zwembadbezoekers, het personeel, eigendommen en gebouwen goed beveiligen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft volgens de wet ook rechten omdat we uw persoonsgegevens verwerken. Denk bijvoorbeeld aan het recht op inzage. Dit is het recht om de persoonsgegevens die we van u verwerken in te zien. Wilt u weten welke rechten u nog meer heeft en hoe u hier gebruik van kan maken? Dan verwijzen wij u naar onze algemene Privacyverklaring.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te behalen waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld. We houden ons daarbij aan de wettelijke bewaartermijnen.

De beelden die door de beveiligingscamera’s worden opgenomen, bewaren we maximaal 5 werkdagen. Of de beelden worden meteen na afhandeling van incidenten verwijderd. Gegevens/beelden van bezoekers met zwembadontzegging worden voor de duur van de ontzegging bewaard.

Gegevens delen met derden?

Alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen, delen wij persoonsgegevens met andere partijen. Zo kunnen wij camerabeelden voor onderzoek verstrekken aan politie en justitie als daar gegronde redenen voor zijn.

Ook delen wij persoonsgegevens met verwerkers die namens ons te werk gaan. Een verwerker is een bedrijf of organisatie die in onze opdracht persoonsgegevens verwerkt en de persoonsgegevens niet voor eigen doelen gebruikt.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) proberen we te voorkomen. Is dit toch noodzakelijk? Dan verstrekken we de persoonsgegevens op basis van de wet. Denk aan het maken van afspraken over het niveau van de gegevensbescherming in dat land.


Vragen over privacy

Heeft u een vraag over hoe we met persoonsgegevens omgaan? Neem dan contact op met ons privacy team, telefoonnummer 14-0115 of via ons contactformulier.

Niet tevreden over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan?

Vindt u dat we niet goed omgaan met uw persoonsgegevens of deze ten onrechte verwerken? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming Bas Bekenkamp. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14-0115 of via ons contactformulier.

Als u daarna nog niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.