Geld voor sport

Een vaker gehoord argument om niet te gaan sporten is dat er geen geld voor zou zijn of dat het duur is. Wij kunnen niet in iemand zijn/haar portemonnee kijken. Wij kunnen wel aangeven dat er mogelijkheden zijn om tegemoetkomingen in de kosten voor sport te krijgen.

Logo jeugdsportfondsJeugdsportfonds

is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging, en voor kinderen vanaf groep 5 die om financiële redenen niet op zwemles kunnen gaan.

 

 

Stichting Leergeld

Logo Stichting LeergeldIn Nederland leven zo'n 340.000 kinderen in gezinnen met een inkomen rond de bijstandsnorm. Anders dan in ontwikkelingslanden, maar in verhouding even schrijnend en bovendien om de hoek. Schoolgaande kinderen - in de greep van de armoede - kunnen niet of weinig met andere kinderen meedoen. Niet met schoolkamp/week, niet met excursie, geen sportclub of kunstzinnige vorming. Ook schoolmaterialen en aan het begin van het jaar alle boeken hebben, wordt steeds vaker een probleem.

Meedoen vergroot de horizon van kinderen; zij maken sociale contacten, leren teamgeest, zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen.
Als kinderen dit soort dingen niet leren maar worden buitengesloten, komen niet alleen zij ernstig tekort maar zal de maatschappij daar later duur "leergeld" voor betalen. Voor meer informatie kijk op de website www.leergeld.nl


Extra hulp voor gezinnen om mee te doen

Iedereen moet mee kunnen doen aan sportieve, sociale, educatieve en/of culturele activiteiten. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Volwassenenfonds Sport & Cultuur kunnen hierbij hulp bieden. Zo kan iedereen meedoen! Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen kan ook hulp bieden. Zij zorgen ervoor dat kinderen kunnen sporten of muziekles kunnen volgen. Stichting Leergeld kan ook helpen met de aanschaf van (educatieve) middelen die nodig zijn op school.