Zwem-ABC

Als uw zoon of dochter 4 jaar geworden is kunt u uw kind schriftelijk opgeven voor zwemles. Dit kunt u doen aan de balie van sportcentrum Vliegende Vaart of via onze webshop. Let op! Als u uw kind opgeeft voor zwemles via de webshop, moet u een account aanmaken met de gegevens van uw kind.

Wij leiden kinderen vanaf 5 jaar op voor het zwem-ABC. Dit betekent dat u eerst op een wachtlijst komt en zodra uw kind 5 jaar wordt het zo snel mogelijk met zwemles kan starten.
Nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Inschrijven zwemles

De eerste zwemlessen

Leren zwemmen is in ons waterrijke land van levensbelang. Daarom is het een must dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen. De basis van het leren zwemmen is het Zwem-ABC, een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier. Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. De zwemdiploma’s A en B zijn daarin waardevolle tussenstapjes, maar wie het complete Zwem-ABC op zak heeft, is pas een échte vriend van het water geworden. Met het Nationale Zwemdiploma C op zak voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Bij het Zwem-ABC wordt in het begin veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren drijven op de borst en rug, te water gaan en er uit klimmen, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen. Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dat voor jonge kinderen de beste manier is om iets te leren. Denk dus niet dat het kind alleen maar speelt in het water. Ieder spel heeft een bedoeling. Na deze periode van watervrij maken is het tijd voor de volgende fase: de zwemslagen.

Zwemslagen en vaardigheden

Bij het Zwem-ABC leren kinderen vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Behalve aan de zwemslagen wordt aandacht besteed aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder waterzwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en de kant en naar de bodem gaan.

Op de website: allesoverzwemles.nl, vind je alle diploma-eisen.

Zwemles voor kinderen van 8 jaar of ouder

Kinderen die 8 jaar of ouder zijn en nog geen zwemdiploma hebben, krijgen bij ons voorrang op de wachtlijst. De lessen zijn op donderdagavond van 18.00 - 18.50 uur. Zodra de kinderen in dieper water kunnen zwemmen, stromen ze in bij de reguliere zwemlessen van het zwem-ABC.

Lesdagen en tijden

Wij geven per kind 1 keer in de week zwemles van maandag t/m zaterdag. Deze lessen zijn na schooltijd of op zaterdagochtend.

Onze zwemlessen duren 50 minuten.

Tarieven

Voor het zwem-ABC bieden wij voordelige all-in pakketten aan en meerlessenkaarten. Kijk voor de kosten op de pagina Tarieven.

Leerlingvolgsyteem

De lesvorderingen van uw zoon of dochter kunt u online meevolgen in ons leerlingvolgsysteem. Aan de hand van smileys kunt u zien hoe goed uw kind het in de zwemles doet. Iedereen maakt hiervoor een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.

Licentie Zwem-ABC

Wij zijn trotse bezitters van de 'Licentie Zwem-ABC'. De Licentie Nationale Zwemdiploma's is een instrument om de kwaliteit van het zwemonderwijs en het diplomazwemmen op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen en te houden. De Nationale Raad Zwemveiligheid verleent zwemlesaanbieders de Licentie Nationale Zwemdiploma’s wanneer aan alle kwaliteitscriteria is voldaan. Dan heeft de zwemlesaanbieder het recht om het Zwem-ABC uit te geven. De zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s laat ouders en kinderen zien kwaliteit heel belangrijk te vinden en wordt jaarlijks getoetst door de Nationale Raad Zwemveiligheid. Wij vinden goed zwemonderwijs heel belangrijk. De overheid stelt geen kwaliteitsregels. Dat doen wij wel. Ouders en kinderen hebben recht hierop.

Het Nationaal Zwemdiploma van de Nationale Raad Zwemveiligheid is een waardedocument. Helaas rouleren er ook kopieën of nagemaakte exemplaren. Wil je zeker weten dat je een Nationaal Zwemdiploma A, B of C van de Nationale Raad Zwemveiligheid hebt? Check dan of het diploma op de website van: allesoverzwemles.nl op de echtheidskenmerken.

Overstappen naar onze zwemschool

Wilt u veranderen van zwemschool? Dat kan! Elke woensdag vanaf september tot mei organiseren wij om 18.00 uur voorzwemmen. Tijdens het voorzwemmen kijken wij naar het zwemniveau van je kind en kijken wij in welke groep je kind eventueel kan instromen. Niet alle kinderen kunnen instromen, alleen kinderen die minimaal het tweede lesniveau beheersen kunnen bij onze lessen instromen. Voorzwemmen kan alleen op afspraak. Maak een afspraak aan de balie van ons sportcentrum of online via onze webshop. Je kunt je kind opgeven via de wachtlijst voorzwemmen, deze staat online van half augustus tot half april.Neem voor meer informatie contact met ons op.

Afspraak maken