Huisregels sporthal

Van harte welkom in deze sportaccommodatie. Wij vragen u zich aan onderstaande huisregels te houden:

 • Verboden te roken
 • Sportschoenen waarvan de zolen afgeven en buitenschoenen zijn niet toegestaan in de zaal
 • Het gebruik van tape, hars en andere kleefmiddelen is niet toegestaan
 • Glaswerk, blik en drink– en etenwaren zijn op de tribune, in de zaal en in de kleedruimten niet toegestaan
 • Het opzetten en afbouwen van sport– en spelmateriaal gebeurt binnen de gehuurde tijd.
 • Gooi afval in de prullebak
 • De huurder kan aansprakelijk gesteld worden bij onjuist gebruik van sport– en spelmaterialen
 • Elke vereniging hoort zelf een ehbo’er in de accommodatie aanwezig te hebben
 • Gemeente Terneuzen is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal, schade en/of diefstal van uw eigendommen en lichamelijk letsel in en om het gebouw. Zij kan als zodanig niet als aansprakelijk worden gesteld.
 • Huurders mogen maximaal 15 minuten voor en 30 minuten na de gereserveerde tijd in de kleedkamers omkleden
 • Aanwijzigen van het beherende personeel moeten altijd gevolgd worden
 • (Non)verbaal of lichamelijk geweld, discriminatie en ongewenste intimiteiten worden in onze accommodatie niet getolereerd
 • Bij overtredingen van het huisregelement schakelen wij zonodig de politie in. Bij strafbare feiten doen wij dit direct
 • Het is niet toegestaan de nooddeuren te openen tenzij zich er een calamiteit voordoet
 • Er is videobewaking aanwezig in deze accommodatie
 • Het stallen van (brom)fietsen in de accommodatie is verboden

Klik hier voor een printversie van de huisregels sporthal.